முக்கிய குறுக்கெழுத்துக்கள் சார்டொன்னே குறுக்கெழுத்து...

சார்டொன்னே குறுக்கெழுத்து...

சார்டொன்னே குறுக்கெழுத்து
  • சிறப்பம்சங்கள்

வெள்ளை பர்கண்டி ஒரு கிளாஸை நீங்களே ஊற்றி, இந்த திராட்சை பற்றிய உங்கள் அறிவை எங்கள் சார்டொன்னே குறுக்கெழுத்து மூலம் சோதிக்கவும்…